x
menu

MONITORING I ZDALNY DOSTĘP

Demo

Do celów demonstracyjnych został udostępniony sterownik MR208-M3+ sterujący pracą trzech obiegów CO z mieszaczami oraz ładowaniem zasobnika CWU. Obwody zasilane są z niezależnej kotłowni. W wersji demonstracyjnej nie ma możliwości zmiany nastaw parametrów. Aplikacja do pobrania dostępna jest tutaj.

Aplikacja pracuje pod kontrolą systemu Windows. Na komputerze musi być zainstalowana Java (minimalna wersja JRE 1.6.0_07). Pierwsze uruchomienie aplikacji może potrwać kilkanaście sekund w zależności od szybkości łącza i samego komputera. W trakcie uruchamiania aplikacji komputer może wyświetlić okno z zapytaniem o akceptację dostawcy oprogramowania. Należy zaakceptować dostawcę. W przypadku problemów z połączeniem z serwerem należy sprawdzić konfigurację połączenia sieciowego "Network Settings" w panelu kontrolnym Java. Typ połączenia należy ustawić na "Direct Connection".

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlony ekran logowania. W celu połączenia się należy w polu "Użytkownik" wpisać demo, w polu "Hasło" - frisko a następnie nacisnąć klawisz . Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno na którym należy wybrać z listy obiekt (dla demo "rybnik...") i nacisnąć przycisk .