x
menu

NASZA OFERTA

Pozostałe elementy automatyki, Rodzina ATTO

ATTO-CWU, ATTO2-CWU

Regulator obwodu CWU (ciepłej wody uzytkowej) z obsługą pompy cyrkulacji. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający zadeklarowanie tygodniowego programu zmian zadanej temperatury...

więcej >

ATTO-CWU, ATTO2-CWU

ATTO-CWU, ATTO2-CWU więcej >

ATTO-UIO, ATTO2-UIO

Uniwersalny moduł wejść wyjść przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako urządzenie...

więcej >

ATTO-UIO, ATTO2-UIO

ATTO-UIO, ATTO2-UIO więcej >

ATTO-GWC, ATTO2-GWC

Regulatory ATTO-GWC/ATTO2-GWC przeznaczone są do sterowania gruntowym wymiennikiem ciepła w układzie jak na poniższym rysunku. Działanie sterownika ma na celu wstępne podgrzewanie powietrza...

więcej >

ATTO-GWC, ATTO2-GWC

ATTO-GWC, ATTO2-GWC więcej >

ATTO-KO, ATTO2-KO

Komparator okienkowy K1 oraz dwukanałowy termostat elektroniczny T2 i T3. Funkcja komparatora jest zawsze aktywna. Ilość aktywnych termostatów ustawiana jest parametrami konfiguracyjnymi. Do...

więcej >

ATTO-KO, ATTO2-KO

ATTO-KO, ATTO2-KO więcej >

ATTO-M1, ATTO2-M1

Pogodowy lub pogodowo-pokojowy regulator obwodu CO (centralnego ogrzewania) z zaworem mieszającym - mieszaczem. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający zadeklarowanie...

więcej >

ATTO-M1, ATTO2-M1

ATTO-M1, ATTO2-M1 więcej >

ATTO-M1S, ATTO2-M1S

Stałowartościowy, pogodowy lub pogodowo-pokojowy regulator obwodu CO z mieszaczem. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający zadeklarowanie tygodniowego programu zmian zadanej...

więcej >

ATTO-M1S, ATTO2-M1S

ATTO-M1S, ATTO2-M1S więcej >

ATTO-M1T, ATTO2-M1T

Pogodowy lub pogodowo-pokojowy regulator obiegu CO z zaworem mieszającym - mieszaczem przystosowany jest do współpracy z termostatem pokojowym TRp posiadającym bezpotencjałowy styk zwierny....

więcej >

ATTO-M1T, ATTO2-M1T

ATTO-M1T, ATTO2-M1T więcej >

ATTO-M1K, ATTO2-M1K

Stałowartościowy regulator temperatury obwodu z zaworem mieszającym lub regulacyjnym umożliwiający pracę na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego...

więcej >

ATTO-M1K, ATTO2-M1K

ATTO-M1K, ATTO2-M1K więcej >

ATTO-CW4, ATTO2-CW4

Regulator obwodu CWU (ciepłej wody uzytkowej) z obsługą grzałki oraz pompy cyrkulacji. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający zadeklarowanie tygodniowego programu zmian zadanej...

więcej >

ATTO-CW4, ATTO2-CW4

ATTO-CW4, ATTO2-CW4 więcej >

ATTO-CW2, ATTO2-CW2

Regulator obwodu CWU (ciepłej wody uzytkowej) z obsługą pompy cyrkulacji. Posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający zadeklarowanie tygodniowego programu zmian zadanej temperatury...

więcej >

ATTO-CW2, ATTO2-CW2

ATTO-CW2, ATTO2-CW2 więcej >

ATTO-CW3, ATTO2-CW3

Regulatory elektroniczne ATTO-CW3/ATTO2-CW3 w maksymalnej konfiguracji przeznaczone są do obsługi węzła CWU (ciepłej wody użytkowej) w układzie jak na poniższym rysunku. Podświetlany...

więcej >

ATTO-CW3, ATTO2-CW3

ATTO-CW3, ATTO2-CW3 więcej >

ATTO-TT, ATTO2-TT

Uniwersalny programowany termostat elektroniczny + programator czasowy (timer). Może być stosowany na potrzeby ogrzewania jak i chłodzenia. Zakres mierzonej temperatury wynosi -30,0°C ÷...

więcej >

ATTO-TT, ATTO2-TT

ATTO-TT, ATTO2-TT więcej >

ATTO-T2S, ATTO2-T2S

Elektroniczny programowany termostat dwustopniowy. Może być stosowany zarówno na potrzeby ogrzewania jak i w chłodzenia. Zakres mierzonej temperatury wynosi -30,0°C÷280,0°C...

więcej >

ATTO-T2S, ATTO2-T2S

ATTO-T2S, ATTO2-T2S więcej >

ATTO-RT, ATTO2-RT

Uniwersalny, dwufunkcyjny, programowany termostat elektroniczny. Termostat (regulator temperatury) umożliwia dwustanowe sterowanie urządzeniami wykonawczymi na potrzeby ogrzewania i chłodzenia....

więcej >

ATTO-RT, ATTO2-RT

ATTO-RT, ATTO2-RT więcej >

ATTO-TDT, ATTO2-TDT

Uniwersalny elektroniczny termostat różnicowy oraz programator czasowy. Termostat różnicowy jest aktywny przy zwartym wejściu binarnym. Pomiary temperatury realizowane są za pomocą...

więcej >

ATTO-TDT, ATTO2-TDT

ATTO-TDT, ATTO2-TDT więcej >

ATTO-TD2, ATTO2-TD2

Dwa niezależne elektroniczne termostaty różnicowe. Dla termostatu różnicowego TR1 pomiary temperatury realizowane są za pomocą czujników T1 i T2. Czujnik T1 jest z elementem...

więcej >

ATTO-TD2, ATTO2-TD2

ATTO-TD2, ATTO2-TD2 więcej >

ATTO-SOL, ATTO2-SOL

Regulator solarny przeznaczony do sterowania układem z kolektorami słonecznymi zasilającymi zasobnik ciepłej wody użytkowej lub bufor. Podstawowe funkcje: ochrona kolektora i bufora przed...

więcej >

ATTO-SOL, ATTO2-SOL

ATTO-SOL, ATTO2-SOL więcej >

ATTO-SUN, ATTO2-SUN

Regulator elektroniczny ATTO-SUN/ATTO2-SUN przeznaczony jest do sterowania układem z kolektorami słonecznymi zasilającymi zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) lub bufor. Dodatkowo regulator...

więcej >

ATTO-SUN, ATTO2-SUN

ATTO-SUN, ATTO2-SUN więcej >

ATTO-PC+, ATTO2-PC+

Regulator pompy ciepła z bezpośrednim odparowaniem pracującej na potrzeby ładowania bufora. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia podbicie (podwyższenie) temperatury zadanej bufora w...

więcej >

ATTO-PC+, ATTO2-PC+

ATTO-PC+, ATTO2-PC+ więcej >

ATTO-LE, ATTO2-LE

Licznik elektroniczny ATTO-LE/ATTO2-LE realizuje następujące funkcje: licznik energii cieplnej oraz licznik czasu pracy. Pomiar energii cieplnej realizowany jest na podstawie dwóch...

więcej >

ATTO-LE, ATTO2-LE

ATTO-LE, ATTO2-LE więcej >

ATTO-LE2, ATTO2-LE2

Licznik elektroniczny ATTO-LE2/ATTO2-LE2  realizuje następujące funkcje: licznik energii cieplnej, wodomierz W1 oraz wodomierz W2. Pomiar energii cieplnej realizowany jest na podstawie...

więcej >

ATTO-LE2, ATTO2-LE2

ATTO-LE2, ATTO2-LE2 więcej >

ATTO-PD, ATTO2-PD

Regulator elektroniczny ATTO-PD/ATTO2-PD przeznaczony jest do sterowania pracą pompy obiegowej podwójnej (dwóch pomp pracujących naprzemiennie). Sterownik umożliwia podłączenie...

więcej >

ATTO-PD, ATTO2-PD

ATTO-PD, ATTO2-PD więcej >

ATTO-V-UIO

Uniwersalny moduł wejść wyjść przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako urządzenie autonomiczne...

więcej >

ATTO-V-UIO

ATTO-V-UIO więcej >