x
menu

NASZA OFERTA

Wentylacja i klimatyzacja, MR65-KLIM5

Sterownik centrali nawiewnej z komorą mieszania. Centrala może być wyposażona w nagrzewnicę wodną lub elektryczną i agregat chłodzący. Żaluzje czerpni i obiegu wewnętrznego sterowane są z jednego sygnału analogowego 0-10V. Zasadniczym zadaniem sterownika jest regulacja temperatury powietrza w kanale lub temperatury wewnętrznej wentylowanych pomieszczeń oraz dostarczanie odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Regulacja temperatury realizowana jest w oparciu o kaskadę regulatorów PI. Regulacja ilości świeżego powietrza odbywa się poprzez zmianę położenia żaluzji czerpni i obiegu wewnętrznego. Proporcje między powietrzem świeżym a powietrzem z obiegu wewnętrznego określane są zależnie od temperatury zewnętrznej w oparciu o czteropunktową krzywą definiowaną przez użytkownika. Dodatkowo regulator umożliwia współpracę z przetwornikiem pomiaru stężenia CO2 z wyjściem 0-10V.

Typ portu RS1

Technologia
Funkcje
Dane techniczne
Załączniki

sterownik centrali z komorą mieszania

 • tygodniowy program pracy centrali,
 • możliwość ręcznego załączenia centrali poza programem,
 • współpraca z czujnikiem stężenia CO2 z wyjściem 0-10V,
 • sterowanie pracą sekcji grzałek nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • płynne sterowanie, sygnałem 0-10V, położeniem przepustnicy czerpni i obiegu wewnętrznego,
 • dwustanowe sterowanie pracą wentylatora,
 • kontrola minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewanego powietrza,
 • ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem,
 • funkcja wietrzenia,
 • ogrzewanie ochronne,
 • chłodzenie nocne,
 • wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury 30°C÷110°C) i stanu wejść binarnych,
 • sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia),
 • test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 • 2 porty komunikacyjne RS232 lub RS485 (do wyboru) i obsługa protokołu MODBUS RTU umożliwiająca współpracę z innymi regulatorami,
 • możliwość obsługi regulatora za pośrednictwem panelu dotykowego,
 • możliwość obsługi regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy FRISKO‑ONLINE i FRISKO-MOBILE.

Zasilanie

230V/50Hz 2,5VA

Temperatura otoczenia

od +5°C do +40°C

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210

3

Zakresy pomiarowe

od -30°C do +110°C

Błąd odczytu temperatury

±1°C

Ilość wejść napięciowych 0-10V

1

Błąd odczytu napięcia

 

Ilość wejść binarnych

2

Ilość wyjść przekaźnikowych

4

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia

1A/230VAC (AC1)

0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

Ilość wyjść triakowych

1

Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego

0,6A/230VAC

Ilość wyjść napięciowych 0-10V

1

Obciążalność wyjścia napięciowego

10kΩ

Podtrzymanie zegara

minimum 48 godzin

Podtrzymanie pamięci parametrów

minimum 15 dni

Wymiary

105x90x62mm

Masa

0,4 kg

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP20

 Zanieczyszczenie mikrośrodowiska 2 stopień zanieczyszczenia
 Odporność izolacji na ciepło

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie

klasa A

Funkcje kontrolne regulatora

klasa A
MR65-KLIM4» «MR208-KLIMAX