x
menu

NASZA OFERTA

Wentylacja i klimatyzacja, MR208-KLIMAX

Sterownik wentylacji i klimatyzacji przeznaczony do obsługi centrali klimatyzacyjnej nawiewno wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. Nagrzewnica może być wodna lub elektryczna (sekcja dwóch grzałek). Chłodnica może być zasilana wodą lodową lub bezpośrednio czynnikiem chłodniczym agregatu chłodzącego. Opcjonalne sterownik posiada 2 wyjścia analogowe0-10V mogące, w zależności od konfiguracji, sterować siłownikiem zaworu nagrzewnicy, siłownikiem zaworu chłodnicy, siłownikiem żaluzji bypasu wymiennika krzyżowego, obrotami wentylatorów. Zasadniczym zadaniem MR208-KLIMAX jest regulacja temperatury wewnętrznej wentylowanych pomieszczeń lub temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali. Regulacja temperatury wewnętrznej realizowana jest w oparciu o kaskadę regulatorów PI. Regulacja temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali oparta jest o algorytm PI. MR208-KLIMAX wyposażony jest w 2 porty komunikacyjne RS232/RS485 z zaimplementowaną obsługą MODBUS RTU. Opcjonalnie może być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy FRISKO-ONLINE i FRISKO-MOBILE. Regulator przeznaczony do montażu na szynę DIN.

Wyjście AOUT1

Typ portu RS1

Wyjście AOUT2

Moduł ETH5

Technologia
Funkcje
Dane techniczne
Załączniki

sterownik centrali klimatyzacyjnej

 • tygodniowy program pracy centrali,
 • możliwość ręcznego załączenia centrali poza programem,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • sterowanie pracą sekcji grzałek nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu chłodnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • dwustanowe sterownie pracą agregatu chłodzącego w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika żaluzji bypasu wymiennika krzyżowego w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • ochrona wymiennika krzyżowego przed oszronieniem,
 • optymalizacja prędkości obrotowej wymiennika,
 • ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem,
 • ogrzewanie ochronne,
 • chłodzenie nocne,
 • tygodniowy program zmian wydajności wentylatorów,
 • możliwość ręcznego wymuszenia pracy wentylatorów na II biegu,
 • wejście binarne do kontroli otwarcia żaluzji czerpni i wyrzutni,
 • opcjonalnie 2 konfigurowalne wyjścia napięciowe 0-10V,
 • dwa porty komunikacyjne obsługujące protokół MODBUS RTU,
 • możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internetu,
 • wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury -30°C÷95°C) i stanu wejść binarnych,
 • sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna),
 • test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych.

Zasilanie

230V/50Hz 4VA

Temperatura otoczenia

od +5°C do +40°C

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210

5

Zakresy pomiarowe

od -30°C do +95°C

Błąd odczytu temperatury

±1°C

Ilość wejść binarnych

5

Ilość wyjść przekaźnikowych

8

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia

0.8A/230VAC (AC1)

0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 14...17

3A/230VAC

Ilość wyjść triakowych

1

Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego

0,6A/230VAC

Ilość wyjść napięciowych 0-10V

2 (opcja)

Obciążalność wyjścia napięciowego

10kΩ

Podtrzymanie zegara

minimum 48 godzin

Podtrzymanie nastaw regulatora

minimum 15 dni

Wymiary

160x90x62mm

Masa

0,6 kg

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP20

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska

2 stopień zanieczyszczenia

Odporność izolacji na ciepło

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie

klasa A

Funkcje kontrolne regulatora

klasa A

MR65-KLIM5» «MR210-KLIMAX