x
menu

NASZA OFERTA

Wentylacja i klimatyzacja, MR210-KLIMAX

Sterownik wentylacji i klimatyzacji przeznaczony do obsługi centrali klimatyzacyjnej nawiewno wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym oraz z żaluzją recyrkulacji. Nagrzewnica może być wodna lub elektryczna (sekcja dwóch grzałek). Chłodnica może być zasilana wodą lodową lub bezpośrednio czynnikiem chłodniczym agregatu chłodzącego. Opcjonalne sterownik posiada 2 wyjścia analogowe 0-10V mogące, w zależności od konfiguracji, sterować siłownikiem zaworu nagrzewnicy, siłownikiem zaworu chłodnicy, siłownikiem żaluzji bypasu wymiennika krzyżowego, obrotami wymiennika obrotowego lub wentylatorów. Zasadniczym zadaniem MR210-KLIMAX jest regulacja temperatury wewnętrznej wentylowanych pomieszczeń lub temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali. Regulacja temperatury wewnętrznej realizowana jest w oparciu o kaskadę regulatorów PI. Regulacja temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali oparta jest o algorytm PI. Dodatkowo regulator umożliwia kontrole CO2. Zastosowany w regulatorze algorytm optymalizacji sterowania wymiennikiem krzyżowym / obrotowym pozwala ograniczyć wykorzystanie nagrzewnicy i chłodnicy, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacyjne centrali. MR210-KLIMAX wyposażony jest w 2 porty komunikacyjne RS232/RS485 z zaimplementowaną obsługą MODBUS RTU. Do zdalnej obsługi sterownika przewidziany jest panel HMI z dedykowanym oprogramowaniem. Opcjonalnie może być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy FRISKO-ONLINE i FRISKO-MOBILE. Regulator przeznaczony do montażu na szynę DIN. 

Wyjście AOUT1

Typ portu RS1

Wyjście AOUT2

Moduł ETH5

Technologia
Funkcje
Dane techniczne
Załączniki

sterownik centrali klinatyzacyjnej

 • tygodniowy program pracy centrali,
 • możliwość ręcznego załączenia centrali poza programem,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • sterowanie pracą sekcji grzałek nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu chłodnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • dwustanowe sterownie pracą agregatu chłodzącego w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika żaluzji bypasu wymiennika krzyżowego w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • optymalizacja wykorzystania wymiennika krzyżowego,
 • ochrona wymiennika krzyżowego przed oszronieniem,
 • optymalizacja prędkości obrotowej wymiennika,
 • ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem,
 • ogrzewanie ochronne,
 • chłodzenie nocne,
 • sterowanie żaluzją Z4 recyrkulacji w ramach funkcji szybkiego grzania, chłodzenia,
 • funkcja szybkiego wietrzenia załączana ręcznie,
 • tygodniowy program zmian wydajności wentylatorów lub zmiana wydajności zależnie od stężenia CO2,
 • możliwość ręcznego wymuszenia pracy wentylatorów na II biegu,
 • wejście binarne do kontroli otwarcia żaluzji czerpni i wyrzutni,
 • wejścia binarne do kontroli stanu filtrów czerpni, nawiewnego i wywiewnego,
 • wejście binarne do kontroli pracy wentylatorów,
 • opcjonalnie 2 konfigurowalne wyjścia napięciowe 0-10V,
 • dwa porty komunikacyjne obsługujące protokół MODBUS RTU,
 • możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internet,
 • wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury
 • -30°C÷95°C) i stanu wejść binarnych,
 • sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna),
 • test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych.

Zasilanie

16...30VDC / 6,0VA

Temperatura otoczenia

od +5°C do +40°C

Ilość wejść binarnych

8

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210

6

            Zakresy pomiarowe

od -30°C do +95°C

            Błąd odczytu temperatury

±1°C

Ilość wyjść przekaźnikowych

9, typ działania 1.B

            Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia

0.8A/230VAC (AC1)

0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

            Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść 

            przekaźnikowych o zaciskach 11...15

3A/230VAC

            Maksymalna sumaryczna obciążalność  wyjść 

            przekaźnikowych o zaciskach 16...24

3A/230VAC

Podtrzymanie zegara

minimum 48 godzin

Podtrzymanie nastaw regulatora

minimum 15 dni

Wymiary

160x90x62mm

Masa

0,6 kg

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP20

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska

2 stopień zanieczyszczenia

Odporność izolacji na ciepło

obudowa 75°C, 

elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie

klasa A

Funkcje kontrolne regulatora

klasa A

MR208-KLIMAX»