x
menu

NASZA OFERTA

Wentylacja i klimatyzacja, RX910-KLIMAX

Sterownik wentylacji i klimatyzacji przeznaczony do obsługi centrali klimatyzacyjnej nawiewno wywiewnej z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. Nagrzewnica może być wodna lub elektryczna (sekcja dwóch grzałek). Chłodnica może być zasilana wodą lodową lub bezpośrednio czynnikiem chłodniczym agregatu chłodzącego. Zasadniczym zadaniem sterownika jest regulacja temperatury wewnętrznej wentylowanych pomieszczeń lub temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali. Regulacja temperatury wewnętrznej realizowana jest w oparciu o kaskadę regulatorów PI. Regulacja temperatury powietrza w kanale wylotowym centrali oparta jest o algorytm PI.

Port komunikacyjny

Technologia
Funkcje
Dane techniczne
Załączniki

sterownik centrali

 • tygodniowy program pracy centrali,
 • możliwość ręcznego załączenia centrali poza programem,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • sterowanie pracą sekcji grzałek nagrzewnicy w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika zaworu chłodnicy w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • dwustanowe sterownie pracą agregatu chłodzącego w oparciu o algorytm PI,
 • sterowanie pracą siłownika żaluzji bypasu wymiennika krzyżowego w oparciu o algorytm PI z wyjściem krokowym,
 • ochrona nagrzewnicy przed zamarzaniem,
 • ochrona wymiennika krzyżowego przed oszronieniem,
 • ogrzewanie ochronne,
 • chłodzenie nocne,
 • tygodniowy program zmian wydajności wentylatorów,
 • możliwość ręcznego wymuszenia pracy wentylatorów na II biegu,
 • wejście binarne do kontroli otwarcia żaluzji czerpni i wyrzutni,
 • port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru),
 • możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internet,
 • wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury
 • -30°C÷95°C) i stanu wejść binarnych,
 • sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna),
 • test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych.

Zasilanie                                          

230V/50Hz 4,5VA

Temperatura otoczenia                  

od +5°C do +40°C

Ilość wejść pomiarowych                 

10

Czujniki temperatury                         

KTY81-210

Zakresy pomiarowe              

od -30°C do +95°C

Błąd odczytu temperatury                

±1°C

Ilość wyjść przekaźnikowych

9, typ działania 1.B

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia

1A/230VAC (AC1)

0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 18...25

2A/230VAC

Podtrzymanie zegara

minimum 48 godzin

Podtrzymanie pamięci        

minimum 15 dni

Wymiary (mm)                                 

144x96x85

Masa                                                 

0,6kg

Klasa ochronności                            

II

Stopień ochrony                                

IP40

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska

2 stopień zanieczyszczenia

Odporność izolacji na ciepło

 

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie                    

klasa A

Funkcje kontrolne regulatora

klasa A

 

«MR65-KLIM3 MR65-KLIM3E»