x
menu

NASZA OFERTA

Układy ciepłownicze, Pojedynczy kocioł, Palnik jednostopniowy, ATTO-LE2, ATTO2-LE2

Licznik elektroniczny ATTO-LE2/ATTO2-LE2  realizuje następujące funkcje: licznik energii cieplnej, wodomierz W1 oraz wodomierz W2. Pomiar energii cieplnej realizowany jest na podstawie dwóch pomiarów temperatury (zasilania i powrotu) oraz przepływomierza podłączonego do wejścia binarnego WeLE. Przepływomierz musi być z impulsatorem, którego styk na czas impulsu będzie zwierał wejście binarne. W sytuacji, gdy przepływ jest stały możliwa jest też praca bez podłączonego przepływomierza. Wartość przepływu jest wtedy parametrem licznika, a okresy pracy licznika wyznacza zwarte wejście binarne. Pojemność licznika energii wynosi 9999999 kWh.
Wodomierz W1 i W2 realizowane są na podstawie przepływomierzy podłączonych do wejść binarnych odpowiednio WeW1 i WeW2. Każdy przepływomierz musi być z impulsatorem, którego styk na czas impulsu będzie zwierał wejście binarne. Zakres zliczania każdego wodomierza wynosi 9999999m3.  Archiwizacja liczników (zapis do pamięci RAM) następuje co sekundę. Minimalny czas podtrzymania zasilania pamięci RAM wynosi 72 godzin. Licznik wyposażony jest w port szeregowy RS232 lub RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU. Licznik ATTO przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm, natomiast ATTO2 do montażu tablicowego. Rozłączne złącza ułatwiają montaż i serwis urządzenia.
Pomiar energii i wodomierze realizowane przez licznik LE2 nie mogą służyć do rozliczeń.

 

 

 

 

 

 

Port komunikacyjny

Wersja

Funkcje
Dane techniczne
Załączniki
  • licznik energii,
  • możliwość współpracy z przepływomierzem z impulsatorem,
  • możliwość pracy bez podłączonego przepływomierza, tylko na podstawie sygnału załączenia pompy,
  • funkcje 2 wodomonierzy,
  • port komunikacyjny RS232 lub RS485 z zaimplementowaną obsługa MODBUS RTU.

Zasilanie

230V/50Hz 2VA

Temperatura otoczenia

od +5°C do +40°C

Temperatura powierzchni montażowej

od +5°C do +40°C

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210

1

Zakres pomiarowy

od -30°C do +110°C

Błąd pomiaru

±1°C

Ilość wejść pomiarowych Pt1000

1

Zakres pomiarowy

od -30°C do +280°C

Błąd pomiaru

±1°C

Podtrzymanie pamięci parametrów

pamięć EEPROM

Podtrzymanie pamięci liczników

minimum 72 godziny

Wymiary (mm)

70x106x62 (ATTO)
96x47x89 (ATTO2)

Masa

0,3kg

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP20

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska

2 stopień zanieczyszczenia

Odporność izolacji na ciepło

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujące części

czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie

klasa A

Funkcje kontrolne licznika

klasa A

MR65-SMART+» «MR65-SMART T+