x
menu

NASZA OFERTA

Układy ciepłownicze, Pojedynczy kocioł, Palnik jednostopniowy, MR208-SMART T+

Regulator pogodowy MR208-SMART T+  w maksymalnej konfiguracji obsługuje kocioł gazowy lub olejowy, dwa obwody CO oraz obwód CWU. Kocioł może mieć palnik jednostopniowy lub dwustopniowy. Każdy obwód CO może być z mieszaczem lub bez. Regulacja temperatury w obwodach CO może być pogodowa lub pokojowo-pogodowa. Regulacja pokojowa w danym obwodzie realizowana jest w oparciu o termostat pokojowy. Regulator umożliwia współpracę z praktycznie dowolnym termostatem pokojowym, przewodowym lub bezprzewodowym, posiadającym bezpotencjałowy styk zwierny. Wyboru układu pracy, typu palnika i innych właściwości sterowanego układu dokonuje się parametrami konfiguracyjnymi. MR208-SMART T+ może współpracować z dowolnym regulatorem serii PLUS, w tym z regulatorami obwodów CO MR208-M3+, MR208-M2+ oraz regulatorami ATTO-M1, ATTO-M1T, ATTO-M1K i ATTO-CWU. Opcjonalnie MR208-SMART+ może być wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy FRISKO-ONLINE i FRISKO-MOBILE. Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DIN.

W opcjonalnym wykonaniu, za dopłatą, regulator posiada wyjście analogowe (napięciowe 0-10V), które może sterować pracą kotła w trybie zadanej mocy lub temperatury dla kotła.

Typ portu RS1

Moduł ETH5

Wyjście 0-10V

Technologia
Funkcje
Dane techniczne
Załączniki

sterownik do kotła z obwodami CO z obsługą termostatu pokojowego

 • pogodowa lub pogodowo-pokojowa regulacja temperatury w obwodach CO,
 • niezależne 4-punktowe krzywe grzania dla obwodów CO wybierane z rodziny charakterystyk,
 • sterowanie pracą siłowników mieszaczy obwodów CO w oparciu o algorytm PI,
 • tygodniowy program przygotowania CWU,
 • funkcja szybkiego, jednorazowego podgrzania zasobnika CWU,
 • program dezynfekcji instalacji CWU (antylegionella) załączany ręcznie lub automatycznie,
 • praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU,
 • tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy,
 • możliwość współpracy z obwodem ciepła technologicznego poprzez wejście binarne,
 • ochrona pomp i siłowników przed zakleszczeniem,
 • sterowanie kotłem z palnikiem jedno lub dwustopniowym, ze zmienną histerezą definiowaną przez instalatora,
 • funkcje ochrony kotła i bezpiecznego odstawiania kotła,
 • sterowanie pracą pompy podmieszania,
 • funkcja liczników czasu pracy i ilości załączeń kotła,
 • wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatur -30°C÷95°C),
 • kalibracja torów pomiarowych,
 • sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna),
 • test wyjść umożliwiający sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych,
 • możliwość współpracy z innymi sterownikami serii Plus,
 • możliwość obsługi regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy
  FRISKO-ONLINE i FRISKO-MOBILE.
Zasilanie

230V/50Hz 4VA

Temperatura otoczenia

od +5°C do +40°C

Ilość wejść pomiarowych KTY81-210

5

Zakresy pomiarowe

od -30°C do +95°C

Błąd odczytu temperatury

±1°C

Ilość wejść binarnych

3

Ilość wyjść przekaźnikowych

8, typdziałania 1.B

Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia

0.8A/230VAC (AC1)

0.6A/230VAC (AC3, cosφ=0.6)

Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach 14...17

3A/230VAC

Ilość wyjść triakowych

1

Maksymalna obciążalność wyjścia triakowego

0,6A/230VAC

Podtrzymanie zegara

48 godzin

Podtrzymanie nastaw regulatora

15 dni

Wymiary

160x90x62mm

Masa

0,6 kg

Klasa ochronności

II

Stopień ochrony

IP20

Zanieczyszczenie mikrośrodowiska

2 stopień zanieczyszczenia

Odporność izolacji na ciepło

obudowa 75°C,

elementy podtrzymujące części czynne 125°C (próba nacisku kulką)

Oprogramowanie

klasa A

Funkcje kontrolne regulatora

klasa A

MR65-SMART T+»