Przeznaczenie

System zdalnego nadzoru FRISKO-iCON stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm instalacyjnych i serwisowych oraz indywidualnych użytkowników instalacji wyposażonych w automatykę firmy FRISKO. Instalatorzy i serwisanci mają możliwość zdalnego nadzoru nad instalacją bez kosztownych i czasochłonnych wyjazdów serwisowych do klienta.

Użytkownicy mogą w dowolnej chwili praktycznie z każdego miejsca odczytywać parametry i zmieniać nastawy swojego systemu grzewczego, klimatyzacji itp., włączać i wyłączać poszczególne funkcje.

Oprócz obsługi (odczytu i zmiany parametrów) sterowników zainstalowanych na obiekcie system umożliwia rejestrację wybranych parametrów pracy instalacji w bazie danych. Zarejestrowane dane można przeglądać w formie wykresów. Możliwy jest zapis wykresów w formie plików graficznych oraz eksport danych do plików typu *.xlsx (arkusz kalkulacyjny EXCEL). Możliwe jest też drukowanie wykresów bezpośrednio ze strony WWW. Analiza zarejestrowanych danych pozwala zoptymalizować dobór nastaw, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji instalacji i zwiększenia komfortu jej użytkowników.

Możliwości

Każdy obiekt podłączony do systemu monitorowany jest pod kątem poprawności pracy instalacji a także samych sterowników nim zarządzających. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system FRISKO-iCON umożliwia automatyczne generowanie alarmowych wiadomości e-mail i SMS przesyłanych na przypisane do danego obiektu konta pocztowe i telefony.

Mogą być to konta i telefony np. serwisu firmowego i użytkownika obiektu. Obsługa systemu FRISKO-iCON odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co pozwala na zdalny nadzór nad obiektami z poziomu komputerów PC jak i urządzeń mobilnych. Nie ma żadnych ograniczeń związanych z systemem operacyjnym, z jakim pracuje urządzenie, z którego obsługiwany jest FRISKO-iCON.

Dostęp do systemu jest chroniony hasłem i wymaga uprzedniego zarejestrowania użytkownika w systemie. Korzystanie z systemu FRISKO-iCON wymaga opłacenia abonamentu. Abonament dotyczy obiektów a nie sterowników.

Obsługiwane sterowniki

System FRISKO-iCON umożliwia zdalną obsługę oraz rejestrację parametrów pracy wszystkich sterowników FRISKO oraz innych urządzeń z portem komunikacyjnym RS485 obsługujących protokół MODBUS-RTU z prędkością 9600bps w formacie 8N1 podłączonych do sieci lokalnej LAN mającej dostęp do internetu za pośrednictwem modułów komunikacyjnych:

  • EM500/EM510 wbudowanych do sterowników typu MR210 oraz MR208,
  • EM1206 wbudowanych do sterowników S20,
  • MK-LAN01 pracujących jako niezależne urządzenia, połączonych ze sterownikami za pośrednictwem magistrali RS485.

W przypadku braku w/w możliwości podłączenia się do sieci LAN komunikacja realizowana jest przez GSM z wykorzystaniem dedykowanego modułu komunikacyjnego MK-GSM01. Do jednego modułu komunikacyjnego typu MK można maksymalnie podłączyć 10 sterowników.

Rozwiązania zaimplementowane w systemie pozwalają na udostępnienie zdalnego dostępu do obiektu serwisowi firmowemu jak i końcowemu użytkownikowi instalacji. Nie wymagają publicznego adresu IP sieci LAN, do której podłączone są moduły komunikacyjne ani przekierowań portów na routerze. Obsługiwane przez system są sterowniki, z wersją oprogramowania 01.01.2013 i wyższą.

W celu podłączenia sterowników ze starszym oprogramowaniem prosimy o kontakt.

Opis systemu można pobrać...

Logowanie do FRISKO-iCON

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SZUKASZ DEDYKOWANEGO ROZWIĄZANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ!