Przeznaczenie

FRISKO-ONLINE jest systemem zdalnego dostępu, który stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm instalacyjnych i serwisowych oraz indywidualnych użytkowników instalacji bazujących na sterownikach firmy FRISKO.

System przewidziany jest do obsługi instalacji wyposażonych w pojedynczy sterownik. W bezpłatnej wersji podstawowej umożliwia zdalną zmianę parametrów sterownika dostępnych w trybie Użytkownika a w wersji pełnej również parametrów serwisowych.

Dzięki temu Użytkownicy mogą w dowolnej chwili praktycznie z każdego miejsca zmieniać nastawy (zadane temperatury), programy dobowe swojego systemu grzewczego, klimatyzacji itp., włączać i wyłączać poszczególne funkcji, np. załączyć ogrzewanie tuż przed przyjazdem do domu.

Instalatorzy i serwisanci mają możliwość zdalnego nadzoru nad instalacją bez kosztownych i czasochłonnych wyjazdów serwisowych do klienta.

Oprócz zdalnej obsługi sterownika system umożliwia rejestrację wybranych parametrów pracy instalacji w bazie danych systemu. W wersji podstawowej dostępne są dane z bieżącego i poprzedniego dnia, w wersji pełnej (abonamentowej) dane z ostatnich dwóch lat.

Zarejestrowane dane można przeglądać w formie wykresów. Możliwe jest drukowanie wykresów oraz eksport danych do plików typu *.csv. Dane z takich plików mogą być analizowane praktycznie przez dowolny program typu arkusz kalkulacyjny. Analiza zarejestrowanych danych pozwala zoptymalizować dobór nastaw, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji instalacji i zwiększenia komfortu jej użytkowników.

Każdy sterownik podłączony do systemu monitorowany jest pod kątem poprawności pracy instalacji a także samego sterownika nim zarządzającego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system FRISKO-ONLINE umożliwia automatyczne generowanie alarmowych wiadomości e mail przesyłanych na dwa przypisane do danego obiektu konta pocztowe. Mogą być to konta np. serwisu firmowego i użytkownika obiektu.

Obsługa instalacji odbywa się poprzez dedykowaną dla każdego typu sterownika aplikację dostępową pracującą w systemie Windows. Do poprawnej pracy wymagane jest zainstalowanie Javy (minimalna wersja JRE 1.6.0_07). Dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem i wymaga uprzedniego zarejestrowania użytkownika w systemie.

Obsługiwane sterowniki

System FRISKO-ONLINE umożliwia zdalną obsługę oraz rejestrację parametrów pracy sterowników FRISKO serii S20, MR210, MR208, MR65, RX910 i ATTO podłączonych do sieci lokalnej mającej dostęp do internetu za pośrednictwem modułów komunikacyjnych:

  • EM500, EM510 wbudowanych do sterowników typu MR210 oraz MR208,
  • EM1206 wbudowanych do sterowników typu S20,
  • MK01 zewnętrznych, pracujących jako niezależne urządzenia, połączonych ze sterownikami za pośrednictwem magistrali RS485.

FRISKO-ONLINE do komunikacji ze sterownikami (modułami) oraz aplikacją dostępową wykorzystuje porty 9010 i 9020. Podłączając sterownik do sieci ethernet należy zadbać o to, aby inne aplikacje, w szczególności Firewall, nie blokowały tych portów.

Rozwiązania zaimplementowane w systemie pozwalają na udostępnienie zdalnego dostępu do obiektu serwisowi firmowemu jak i końcowemu użytkownikowi instalacji. Nie wymagają stałego adresu IP sterownika (modułu komunikacyjnego) ani jakichkolwiek przekierowań portów na routerze – po podłączeniu modułu do sieci ethernetowej sterownik jest dostępny w systemie.

Korzystanie z systemu w wersji podstawowej jest bezpłatne.

OPIS SZCZEGÓŁOWY FRISKO ONLINE
Download

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SZUKASZ DEDYKOWANEGO ROZWIĄZANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ!