CZYM SĄ STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE?

Różnorodne rozwiązania związane z systemami automatyki  można obecnie spotkać w wielu branżach. Zastosowanie automatyzacji zwiększa wydajność, bezpieczeństwo, jak i efektywność procesów. W konstruowaniu takich systemów jednym z kluczowych elementów są sterowniki swobodnie programowalne tzw. sterowniki PLC ( Programmable Logic Controller). Wybór właściwych sterowników swobodnie programowalnych bywa kluczowy w procesie projektowania i budowy systemów automatyki. Produkowane przez FRISKO sterowniki PLC dają bardzo dużą swobodę dopasowania do konkretnych rozwiązań.

Sterownik swobodnie programowalne firmy FRISKO to wytrzymały specjalistyczny komputer skonstruowany do zastosowań w automatyce przemysłowej. Sterowniki te mogą zautomatyzować określony proces, funkcję maszyny, a nawet całą linię produkcyjną.
Sterownik z grupy PLC odbiera informacje z podłączonych czujników lub urządzeń wejściowych, przetwarza dane i wyzwala określoną reakcję na wyjścia. Wszystko to na podstawie wstępnie zaprogramowanych parametrów/nastawów.

W zależności od wejść i wyjść sterownik PLC może monitorować i rejestrować dane czasu pracy, takie jak wydajność maszyny lub temperaturę roboczą, automatycznie uruchamiać i zatrzymywać procesy, generować alarmy w przypadku awarii urządzenia i realizować wiele prostych i bardziej złożonych funkcji. Programowalne sterowniki logiczne to elastyczne i niezawodne rozwiązanie sterowania, które można dostosować do prawie każdej aplikacji, rozwiązania czy systemu.

CO WYRÓŻNIA STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE?

Istnieje kilka kluczowych cech, które odróżniają sterowniki PLC od przemysłowych komputerów PC, mikrokontrolerów i innych rozwiązań sterowania przemysłowego:

  • I / O – CPU PLC przechowuje i przetwarza dane programu, ale moduły wejściowe i wyjściowe łączą sterowniki swobodnie programowalne z resztą urządzeń; te moduły I / O dostarczają informacje do CPU i wyzwalają określone wyniki. I / O może być analogowy lub cyfrowy; urządzenia wejściowe mogą obejmować czujniki, przełączniki i mierniki, a wyjścia mogą obejmować przekaźniki, światła, zawory i napędy. Użytkownicy mogą mieszać i dopasowywać wejścia / wyjścia PLC, aby uzyskać odpowiednią konfigurację dla swojej aplikacji.
  • Komunikacja – oprócz urządzeń wejściowych i wyjściowych sterownik PLC może również wymagać połączenia z innymi rodzajami systemów, na przykład użytkownicy mogą chcieć eksportować dane aplikacji zarejestrowane przez PLC do systemu nadzoru i akwizycji danych (SCADA), który monitoruje wiele podłączonych urządzeń. Sterowniki PLC oferowane przez FRISKO dają do dyspozycji szereg portów i protokołów komunikacyjnych, aby zapewnić komunikację sterownika PLC z innymi systemami.
  • HMI – do interakcji ze sterownikiem swobodnie programowalnym w czasie rzeczywistym użytkownicy potrzebują interfejsu HMI lub interfejsu człowiek-maszyna. Te interfejsy operatora mogą być prostymi wyświetlaczami z odczytem tekstu i klawiaturą lub dużymi panelami dotykowymi bardziej podobnymi do elektroniki użytkowej, ale w obu przypadkach umożliwiają użytkownikom przeglądanie i wprowadzanie informacji do PLC w czasie rzeczywistym.

NIŻSZE KOSZTY

Sterowniki swobodnie programowalne z zaimplementowanym specjalistycznym oprogramowaniem tworzą system, który optymalizuje pracę systemu poprzez ciągłe monitorowanie zadanych parametrów i reakcję na zmiany w zaprojektowany sposób.

EFEKTYWNOŚĆ Z SYNERGIĄ DZIAŁANIA

Odpowiednia konfiguracja pozwala łączyć w sobie i współdziałać kilku współpracującym ze sobą systemom automatyki. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji urządzeń Frisko można połączyć kila systemów i wykorzystać efekt synergii.

SZYBKA REAKCJA NA DEFEKTY

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu sterownik Frisko potrafi wykrywać nieprawidłowości i generować alarmy. To pozwala na szybką reakcję i zapobieganie większym awariom lub niepożądanym efektom działania systemu.

KOMUNIKACJA

Sterowniki swobodnie programowalne Frisko mają szereg możliwości komunikowania się z otoczeniem jak współdziałającymi systemami. Daje to szereg możliwości zarządzania działaniem sterownika, gromadzeniem danych do analizy czy współpracy z bardziej wyrafinowanymi rozwiązaniami.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SZUKASZ DEDYKOWANEGO ROZWIĄZANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ!