Instalacja i koszty

Obsługa instalacji odbywa się poprzez aplikację dostępową pracującą w systemie Windows. Do poprawnej pracy wymagane jest zainstalowanie Javy (minimalna wersja JRE 1.6.0_07). Dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem i wymaga uprzedniego zarejestrowania użytkownika w systemie.

Korzystanie z systemu FRISKO-ONLINE w wersji podstawowej jest bezpłatne. Za korzystanie z systemu w pełnej wersji pobierana jest opłata abonamentowa w wysokości 15,00PLN/miesiąc lub 150,00PLN/rok za każdy podłączony do systemu sterownik.

System FRISKO-ONLINE umożliwia zdalną obsługę oraz rejestrację parametrów pracy sterowników FRISKO serii S20, MR210, MR208, MR65, RX910 i ATTO podłączonych do sieci lokalnej mającej dostęp do internetu za pośrednictwem modułów komunikacyjnych:

 

  •     EM500 wbudowanych do sterowników typu MR210 oraz MR208,
  •     EM1206 wbudowanych do sterowników typu S20
  •     MK01 pracujących jako niezależne urządzenia, połączonych za sterownikami za pośrednictwem magistrali RS232 lub RS485.

Wymagania i możliwości

Do jednego modułu może być podłączony jeden sterownik. Moduły komunikacyjne muszą być zaprogramowane dedykowaną aplikacją MK_PZD oraz zarejestrowane w bazie systemu. FRISKO-ONLINE do komunikacji ze sterownikami (modułami) oraz aplikacją dostępową wykorzystuje porty 9010 i 9020. Podłączając sterownik do sieci ethernet należy zadbać o to, aby inne aplikacje, w szczególności Firewall, nie blokowały powyższych portów.

Rozwiązania zaimplementowane w systemie pozwalają na udostępnienie zdalnego dostępu do obiektu serwisowi firmowemu jak i końcowemu użytkownikowi instalacji. Nie wymagają stałego adresu IP sterownika (modułu komunikacyjnego) ani jakichkolwiek przekierowań portów na routerze, co stanowi dużą zaletę systemu. Po podłączeniu modułu do sieci ethernetowej sterownik jest dostępny w systemie.

Obsługiwane przez system są sterowniki, z wersją oprogramowania 01.01.2013 i wyższą. W celu podłączenia sterowników ze starszym oprogramowaniem prosimy o kontakt.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SZUKASZ DEDYKOWANEGO ROZWIĄZANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TERAZ!